Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 011/3240-897, 3340-673 i 065/3340-673