OCENA NIVOA ZNANJA

Na osnovu svog broja tačnih odgovora sa testa pronađite nivo svog znanja u tabeli.

 

ANGLIAN NIVOI

 

Evropski standard -
CEF

Broj poena na testu

Početni 1

A1

0

Početni 2

A1

1-8

Srednji 1.1

A2

9-15

Srednji 1.2

A2

16-20

Srednji 2.1

B1

21-24

Srednji 2.2

B1

25-30

Viši 1.1

B2

31-34

Viši 1.2

B2

35-39

Viši 2.1

C1

40-45

Viši 2.2

C1

46-50

Proficiency 1

C2

preko 50

Proficiency 2

C2

Preko 50

 
U narednoj tabeli možete naći kratak opis nivoa.

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Razumevanje govora Mogu da razumem poznate reči i najosnovnije izraze vezane za mene lično, moju porodicu i moje okruženje, kada ljudi govore polako i jasno. Mogu da razumem izraze i najfrekventnije reči iz oblasti u vezi sa najosnovnijim ličnim i porodičnim podacima, kupovinom, lokalnom sredinom, zaposlenjem. Mogu da prepoznam glavne tačke u kratkim jasnim i jednostavnim porukama i obaveštenjima. Mogu da razumem poentu jasnog standardnog govora o poznatim stvarima s kojima se redovno susrećem na poslu, u školi, u slobodno vreme, itd. Mogu da razumem poentu mnogih radio i TV programa o tekućim događajima ili na teme od ličnog ili stručnog interesa kad je izlaganje relativno sporo i jasno. Mogu da razumem duži govor i predavanja i čak da pratim složeniju diskusiju ako je tema dovoljno poznata. Mogu da razumem najveći deo TV vesti i programa o tekućim događanjima. Mogu da razumem većinu filmova na standardnom dijalektu. Mogu da razumem duži govor čak i kad on nije jasno struktuiran i kada se odnosi samo podrazumevaju, a ne iskazuju eksplicitno. Mogu da razumem TV programe i filmove bez velikog napora. Bez poteškoće razumem svaku vrstu govornog jezika, u neposrednom kontaktu ili preko elektronskih medija, čak i kad se iskazuje brzinom izvornog govornika, pod uslovom da imam dovoljno vremena da se naviknem na akcenat.
Razumevanje teksta Mogu da razumem poznata imena, reči i veoma jednostavne rečenice, npr. u obaveštenjima i posterima ili u katalozima. Mogu da čitam veoma kratke i jednostavne tekstove. Mogu da nađem predvidljive informacije u jednostavnom svakodnevnom materijalu, kao što su oglasi, prospekti, meniji, redovi vožnje i mogu da razumem kratka i jednostavna lična pisma. Mogu da razumem tekstove koji uglavnom sadrže svakodnevni jezik i jezik sa posla. Mogu da razumem opis događaja, osećanja i želja u ličnim pismima. Mogu da čitam članke i izveštaje vezane za probleme savremenog sveta u kojima autor zauzima posebne stavove ili gledišta. Mogu da razumem savremenu književnu prozu. Mogu da razumem duge i složene faktografske i književne tekstove, uočavajući razlike u stilu. Mogu da razumem stručne članke i duža tehnička uputstva čak i kad oni nisu u vezi sa mojom strukom. Sa lakoćom mogu da čitam gotovo sve vidove pisanog jezika uključujući apstraktne, strukturne ili lingvističke tekstove, kao što su priručnici, stručni članci i književna dela.
Interaktivni govor

Mogu da razmenjujem informacije na jednostavan način ukoliko je druga osoba spremna da ponovi ili parafrazira stvari sporije i da mi pomogne da formulišem ono što pokušavam da kažem. Mogu da postavljam i da odgovaram na jednostavna pitanja koja su od neposredne važnosti ili su vezana za veoma poznate teme. Mogu da komuniciram u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koji zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmeru informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu da uspešno razmenim informacije u kratkim, svakodnevnim razgovorima, mada obično ne mogu da razumem dovoljno da bih sam vodio razgovor. Mogu da se snađem u većini situacija do kojih će verovatno doći za vreme putovanja u zemlji u kojoj se govori strani jezik. Mogu da se nepripremljen uključim u razgovor na teme koje su mi poznate, lično interesantne ili se odnose na svakodnevni život (npr. porodica, hobi, posao, putovanje i tekući događaji). Mogu da razmenjujem informacije sa izvesnim stepenom fluentnosti i spontanosti, koji omogućavaju sasvim neometanu interakciju sa izvornim govornicima. Mogu aktivno da učestvujem u raspravi u okviru poznatog konteksta i da pri tome objasnim i potkrepim svoje stavove. Mogu da se izražavam fluentno i spontano, a da pri tome primetno ne tražim odgovarajuće izraze. Mogu da koristim jezik fleksibilno i efikasno u društvene i stručne svrhe. Mogu da precizno formulišem ideje i mišljenja i da vešto povežem moj doprinos razgovoru sa doprinosima ostalih sagovornika. Bez teškoća mogu da učestvujem u svakom razgovoru ili raspravi uz dobro poznavanje idiomatskih ili kolokvijalnih izraza. Mogu tečno da se izražavam i da precizno prenesem finije nijanse značenja. Ako imam problema mogu da se lako, vešto povučem i preformulisanjem zaobiđem poteškoće da to sagovornici jedva i osete.
Produktivni govor Mogu da koristim jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gde živim i ljude koje poznajem. Mogu da koristim niz fraza i rečenica da bih na jednostavan način opisao porodicu i ostale ljude, uslove života, školovanje i trenutni ili poslednji posao. Mogu da povežem fraze na jednostavan način da bih opisao iskustva i događaje, moje snove, nade i ambicije. Mogu da ukratko izložim razloge i objašnjenja za stavove i planove. Mogu da ispričam priču ili zaplet knjige ili filma i da opišem svoje reakcije. Mogu da izložim jasne, detaljne opise u širokom dijapozonu tema koje su u vezi sa mojim domenom interesovanja. Mogu da objasnim gledište o aktuelnom pitanju ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija. Mogu da izložim jasne, detaljne opise na složene teme i da pri tome integrišem podteme, razvijem konkretne tačke i završim izlaganje sa odgovarajućim zaključkom. Mogu da izložim jasan, povezani opis ili argumentaciju stilom koji odgovara kontekstu i sa efikasnom logičkom strukturom koja pomaže slušaocu da zapazi i zapamti značajne tačke.
Pisanje Mogu da napišem kratku, jednostavnu dopisnicu, da na primer pošaljem čestitku za praznike. Mogu da popunim obrasce sa ličnim podacima, na primer da unesem ime, nacionalnost i adresu na hotelskoj prijavnici. Mogu da napišem kratke jednostavne zabeleške i poruke koje se odnose na stvari koje su nam neposredno potrebne. Mogu da napišem veoma jednostavno lično pismo, npr. da se nekome zahvalim na nečemu. Mogu da napišem jednostavan povezani tekst na teme koje su mi poznate ili me lično zanimaju. Mogu da napišem lična pisma sa opisom doživljaja i utisaka. Mogu da napišem jasan detaljan tekst o širokom dijapazonu tema koje su u vezi sa mojim interesovanjima. Mogu da napišem sastav ili izveštaj u kome ću preneti informacije ili dati razloge za ili protiv određene tačke gledišta. Mogu da napišem pisma u kojima ću istaći lični značaj događaja ili doživljaja. Mogu da se izrazim u okviru jasnog, dobro organizovanog teksta i da detaljnije izložim gledišta. Mogu da napišem detaljna izlaganja u pismu, sastavu ili izveštaju i da pri tome istaknem ono što smatram da su glavna pitanja. Mogu da napišem različite vrste tekstova stilom koji odgovara čitaocu kojem se obraćam. Mogu da napišem jasan, povezani tekst u odgovrajućem stilu. Mogu da napišem složena pisma, izveštaje ili članke koji izlažu temu putem efikasne logičke strukture koja pomaže čitaocu da zapazi i zapamti značajne stvari. Mogu da napišem rezimea ili kritike za stručna ili književna dela.
TAČNI ODGOVORI:

1. I'm English. Are you French?

2. I speak English. She speaks Japanese.

3. "What do you do?" "I am a student."

4. "Where is he living now?"

5. "That isn't your coat. It's my coat.

6. "Where were you yesterday?" "I was at home."

7. "Why not go to the National Gallery?" "I went there yesterday."

8. "Where did you go yesterday?" "I didn't go anywhere."

9. You must work hard to pass the examination.

10. My French is very good. I speak French well.

11. My sister gave me a book for my birthday.

12. John is good at football but Richard is better.

13. I'm busy at the moment. I'm working on the computer.

14. Where did you park the car?

15. The village is near Sheffield. It's only six miles away.

16. I have never been to Russia.

17. Richard was talking to a girl when I saw him.

18. The house was built last year.

19. "I'm a student." He told me that he was a student.

20. Susan will come to tea if you ask her.

21. I think I'll buy these shoes. They fit really well.

22. When I looked round the door, the baby was sleeping quietly.

23. Here's my report. I've finished it at last.

24. We went to Ireland for our holidays last year.

25. We're having a party next Saturday. We've sent out the invitations.

26. I'll tell Anna all the news when I see her.

27. The chemist's was open, so luckily I was able to buy some aspirin.

28. We can't go along here because the road is being repaired.

29. Is that my key, or is it yours?

30. We've lived in this flat for five years.

31. My arms are aching now because I've been swimming since two o'clock.

32. We had a party last night. I've had to spend all morning clearing up the mess.

33. I'm going to go out and have my hair cut.

34. I didn't like it in the city at first. But now I'm used to living here.

35. I need to buy a loaf bread.

36. I was watching TV at home when suddenly the doorbell rang.

37. We haven't had a holiday for such a long time.

38. The librarian asked us not to make so much noise.

39. If the bus to the airport hadn't been so late, we would have caught the plane.

40. There was no one else at the box office. I didn't need to wait in a queue.

41. Some film stars are said to be difficult to work with.

42. Someone suggested going for a walk.

43. I can remember hearing voices in the middle of the night.

44. The streets are wet. It must have been raining.

45. He's rather dirty. He should have had a bath before he came here.

46. It remains to be seen what she'll do.

47. She was completely taken aback by their unexpected reactions.

48. I was unused to my work being praised.

49. He was suspected of stealing the money.

50. Then, they charged him with the crime.