Delimiter Image
COURSES

Polaznici koji pohađaju kurseve engleskog jezika
imaju popust od 10%
na kurseve nemačkog i francuskog.

Kursevi nemačkog i francuskog jezika se odvijaju smanjenom dinamikom u odnosu na engleski jezik – jednom nedeljno, subotom. Namenjeni su deci koja ove jezike uče u osnovnoj školi, kao podrška u savladavanju školskog gradiva i proširenju tog gradiva. Osim toga, mnoga deca polaze na ove kurseve godinu ili dve pre nego što ovaj jezik dobiju u školi kako bi unapred bili pripremljeni za prve reči na novom jeziku i odmah dobili dobre ocene.

Takođe, interesovanje za ove jezike raste i nezavisno od savladavanja školskog predmeta, pa je sve više polaznika koji nam dolaze iako nemaju ovaj predmet u školi. Neki od naših polaznika pohađaju (vrlo uspešno!) i nastavu iz sva tri jezika, engleskog, nemačkog i francuskog.

Trenutno najtraženiji kursevi:

za decu 3. i 4. razreda koja će nemački/francuski jezik dobiti kao redovni predmet u osnovnoj školi od 5. razreda

za decu od 5. do 8. razreda (nastava po udžbenicima koje koriste u osnovnoj školi)

za srednjoškolce – po školskim udžbenicima ili konverzacijski kursevi za aktiviranje stečenog znanja

DINAMIKA NASTAVE:
OSNOVNA ŠKOLA
NIVOI: A1-B1

1 x 55 min. nedeljno SUBOTOM


od septembra do juna 36 x 55 min.


ukupni fond:
40 časova od 45 min. u školskoj godini

DINAMIKA NASTAVE:
SREDNJA ŠKOLA
NIVOI: B1-C1

1 x 75 min. nedeljno SUBOTOM


od septembra do juna 36 x 75 min.


ukupni fond:
60 časova od 45 min. u školskoj godini

Delimiter Image

Drugi nivoi/dinamika
se takođe organizuju u zavisnosti od
interesovanja.