Delimiter Image
ABOUT US

Škola stranih jezika ANGLIAN

Anglian je prvenstveno škola specijalizovana za učenje engleskog jezika na svim nivoima (od početnog do višeg), za sve uzraste (za decu i odrasle) i za različite namene (opšti i poslovni engleski, pripreme za međunarodne ispite).

Osim kurseva engleskog jezika, organizujemo i kurseve drugih jezika: najveće interesovanje je za nemački jezik (za decu i odrasle), zatim za francuski, italijanski i španski.

Osim nastave bavimo se i prevođenjem, a u okviru škole radi i kancelarija sudskog prevodioca.

Vlasnice škole Anglian su Ivana Bosić i Vesna Radonjić, profesorke engleskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi engleskog jezika na svim nivoima, kao i u oblasti prevođenja.

Škola radi od 1995. godine. Do sada smo imali više hiljada polaznika koji su ostvarili izuzetne rezultate.

Nalazimo se u Beogradu, Dalmatinska 70 (ugao sa Vladetinom). Radno vreme kancelarije škole je od 16 do 20 časova i tada nas možete posetiti i zakazati besplatno testiranje (usmeno i pismeno). Po završetku testiranja dobićete savet o tome šta bi za vas bilo najsvrsishodnije. Preliminarno testiranje vam je dostupno i na našem sajtu.

Vesna Radonjić
vlasnica škole 

vesna.radonjic@gmail.com
011/ 3340673

VESNA RADONJIĆ

Vesna Radonjić je rođena u Beogradu, 1968. godine. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.

Pohađala niz obuka i seminara u Velikoj Britaniji.

Pre nego što se 2005. kao suvlasnica pridružila radu škole Anglian, radila 12 godina u Institutu za strane jezike u Beogradu, kao profesor engleskog jezika za decu i odrasle polaznike. Ima izuzetno veliko i raznovrsno pedagoško iskustvo u radu sa grupama u svim uzrastima dece (od predškolskih kurseva do konverzacijskih kurseva za srednjoškolce) i na svim nivoima za odrasle (od opštih do poslovnih tečajeva i priprema za međunarodne ispite). Radila kao konsultant pri pilotiranju više udžbenika kao i na kreiranju nastavnih materijala.

U školi Anglian najviše radi na obuci i praćenju rada profesora i izboru i razvoju materijala koji se koriste u nastavi kako bi bili što prilagođeniji konkretnim potrebama polaznika. Pohađala niz obuka za primenu CEF nivoa, upotrebu jezičkog pasoša i o testiranju polaznika u organizaciji YALS-a i EAQUALS-a.

Osim nastave, ima dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova sa engleskog i na engleski jezik, posebno u oblasti medicine, psihologije i psihoterapije.

U skladu sa programom i standardima Saveza psihoterapeuta Srbije, 2016. godine uspešno položila sve ispite iz Psihoterapijske propedevtike na Departmanu za psihologiju u Beogradu i završila kliničku praksu.

Sertifikovani psihoterapeut, grupni analitičar, sa završenom edukacijom iz grupne analitičke psihoterapije u Društvu grupnih analitičara u trajanju od 5 godina, a prema programu edukacije usklađenim sa standardima EGATIN-a (European Group Analytic Training Institutions Network).

Punopravni član Društva grupnih analitičara u Beogradu koje je Evropski akreditovan institut za edukaciju iz oblasti psihoterapije – EAPTI – European Accredited Psychotherapy Training Institute.

Poseduje Evropski sertifikat za psihoterapiju (ECP) koji je posebna vrsta diplome koju psihoterapeutima izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) kako bi verifikovala da je njihov status u skladu sa standardima ove organizacije.

Pored engleskog jezika, govori francuski i italijanski jezik.

IVANA BOSIĆ

Ivana Bosić je rođena 1971. godine u Beogradu gde je i diplomirala na Katedri za engleski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu.

Osim niza kurseva koje je pohađala u Velikoj Britaniji, poseduje sertifikate „CPE – Cambridge Proficiency in English“ (o znanju engleskog jezika) i „COTE -Certificate for Overseas Teacher of English“ (iz metodike nastave) univerziteta u Kembridžu. Obuka za COTE je bila sponzorisana od strane Britanskog saveta u kom je nakon obuke držala i niz seminara.

Osnovala je školu Anglian 1995. godine. Poseduje široko iskustvo u nastavi na svim nivoima, posebno u pripremanju polaznika za međunarodne ispite. Rad u okviru škole uključuje i organizaciju nastave, izradu nastavnih planova, obuku profesora i organizaciju internih seminara.

Jedan je od osnivača i predsedavajući YALS-a od 2003-2006 godine. U okviru Udruženja aktivno je radila na izradi statuta i pravilnika i usaglašavanju nivoa sa CEF nivoima a pohađala je i sve obuke o nivoima, obuci inspektora, testiranju i jezičkom portfoliju u organizaciji YALS-a i EAQUALS-a.

Radila je i na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je predavala veštine pisanja eseja. Osim toga, ima veliko iskustvo kao sudski prevodilac u prevođenju dokumenata i stručnih tekstova iz svih oblasti, a naročito medicine, psihologije i psihoterapije.

Radi lekturu i korekturu stručnih radova na engleskom jeziku iz najrazličitijih oblasti pre nego što se objave u svetskim naučnim časopisima.

Pored engleskog jezika, tečno govori italijanski, francuski i španski jezik.

Milena Simić
profesorka engleskog jezika

Missimic@gmail.com
011/ 3340673

MILENA SIMIĆ

Milena Simić je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku za Engleski jezik i književnost. Završila je master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Teorija kulture.

U Studiju Anglian radi kao profesor engleskog jezika od 1998. godine. Radi sa grupama svih uzrasta i nivoa, uključujući dečije, opšte, poslovne, konverzacijske kurseve i pripreme za Cambridge ispite. Pored nastave, bavila se izradom planova nastave i ispitnog materijala, kao i organizacijom dodatnih aktivnosti, radionica i dramskih sekcija za decu.

Usavršavala se kroz profesionalne konferencije, seminare i radionice u organizaciji Studija Anglian, YALS-a, EAQUALS-a, Britanskog saveta, Oxford University Press-a, Cambridge University Press-a, Longman-a itd.

Prevodi u oblastima medicine, veterine, politike, ekonomije, muzike, pozorišta i filma, uključujući i autorski prevod monografije Festivala kratkog metra – 60 godina.

Voli putovanja i pozorište.

Milena Antić Petrović
profesorka engleskog jezika

antic.milena@gmail.com
011/ 3340673

MILENA ANTIĆ PETROVIĆ

Milena Antić Petrović je diplomirani profesor engleskog jezika. Završila je osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku za engleski jezik i književnost.

U Studiju Anglian radi kao profesor engleskog jezika od 2008. godine. Radi sa grupama svih uzrasta, ali se u nastavi najviše posvetila radu sa najmlađim polaznicima. Učestvuje u izradi i izboru nastavnog materijala, planova i testova, kao i organizovanju javnih časova za decu predškolskog i školskog uzrasta.

Pohađala je niz seminara od kojih se izdvaja radionica Maria Rinvolucri-ja Creative Methodology & How Multiple Intelligence Thinking Helps Students.

Završila je jednogodišnji seminar za naučne i stručne prevodice u Beogradu.

Tokom studija usavršavala je znanje engleskog jezika kroz programe za studente u Americi.

Ljudmila Džokić
profesorka engleskog jezika

ljudmiladzokic@gmail.com
011/ 3340673

LJUDMILA DŽOKIĆ

Ljudmila Džokić je diplomirala na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Poseduje i sertifikat “COTE– Certificate for Overseas Teacher of English“ univerziteta u Kembridžu.

Radila je kao profesor engleskog jezika u beogradskim osnovnim školama i školama stranih jezika. Ima veliko dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i odraslima na svim nivoima, kao i u pripremanju polaznika za Cambridge ispite. Posebno dragocena je saradnja i rad sa gospodinom Timoti Bajfordom u Letnjoj skoli engleskog jezika i u nastavi.

Radila je više godina i u diplomatiji kao prevodilac. Takodje ima veliko iskustvo i kao sudski prevodilac u prevodjenju dokumenata i stručnih tekstova, naročito u oblastima politike, ekonomije, istorije i književnosti.

Pored engleskog, govori italijanski i španski jezik.

Milica Jovanović
profesorka engleskog jezika

mitzi978@yahoo.com
011/ 3340673

MILICA JOVANOVIĆ

Milica Jovanović je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku za Engleski jezik i književnost. Završila je jednogodišnji seminar za naučne i stručne prevodioce u Beogradu. Poseduje sertifikat „CPE – Cambridge Proficiency in English“.

Od 2003. godine radi kao profesor engleskog jezika u renomiranim školama stranih jezika u Beogradu, sa odraslima i decom.

Radila je i kao prevodilac u Radio Beogradu i predavač i prevodilac u nevladinom sektoru.

Osim engleskog, govori nemački i španski jezik.

Svetlana Kuzmanović
sekretar škole

anglian70anglian@gmail.com
011/ 3340673 i 065/ 3340673

SVETLANA KUZMANOVIĆ

Svetlana Kuzmanović, rođena 1963.godine. Nakon završetka Norra Real Gymnasium Stokholm u Švedskoj i Pravnog fakulteta u Beogradu, radila je u više mešovitih međunarodnih kompanija gde je stekla ozbiljno radno iskustvo u radu sa klijentima, kao i operativnim poslovima u spoljnoj trgovini. Svoje radno iskustvo je sticala na poslovima održavanja kontakta sa klijentima, kompjuterskoj obradi i praćenju realizacije međunarodnih ugovora, fakturisanju, praćenju prometa, realizaciji ugovora, inokorespodenciji i ostalim administrativno-tehničkim poslovima.

Na mesto Poslovno-tehničkog sekretara u našu Školu stranih jezika “Anglian” je došla 2017.godine, iz renomirane ustanove za pružanje usluga učenja stranih jezika na nivoima od dečijeg do konverzacijkog, gde je bila Koordinator i administrator nastave i Poslovno-tehnički sekretar.

Obučena je za rad na PC računarima u MS Office softerskim paketima, uz završene kurseve za rad na kompjuteru i za rad na administrativno-knjigovostvenim poslovima.

Govori i piše engleski i švedski jezik.

Rad sa polaznicima tečaja i nastavnim osobljem za nju su i danas veliki izazov i zadovoljstvo.