Delimiter Image
FAQ

Najčešće postavljana pitanja

U svakom slučaju ne bi trebalo prestajti do kraja srednje škole ili bar kraja 2. razreda srednje škole. Kontinuitet je važan da bi naučeno gradivo bilo što trajnija kategorija i svakako nije cilj završiti sa kursevima što pre. Potrebno je stvoriti naviku da se jezik uči celog života. Takođe je cilj da polaznik zaokruži svoje znanje polaganjem nekog od Cambridge ispita što zbog samih tema zahteva određeni nivo zrelosti.

Uvod u engleski alfabet se radi u prvom razredu osnovne škole, u drugom se radi globalno čitanje i pisanje, a kompletno pisanje i čitanje u trećem razredu osnovne škole. Ovo je jedini mogući kompromis s obzirom na to da neka deca čitaju i pišu na srpskom i pre škole a neka tek onim tempom kojim se to radi u osnovnoj školi (latinica u 2. razredu osnovne škole).

Iako postoji tendencija da deca počinju sa učenjem što ranije, na osnovu našeg dvadesetpetogodišnjeg iskustva u radu smatramo da je dobro da dete pođe na kurs engleskog jezika najranije dve godine pre polaska u školu.

Ne. Rad sa detetom je naš posao i vi se tu možete opustiti, nekada je samo potrebno da obratite pažnju na poruke njegovog profesora i proverite da li dete redovno radi domaći i redovno dolazi na nastavu. O ovome će vas profesor informisati na vreme a vi možete doći kod nas i raspitati se o napretku svog deteta.

S obzirom na male grupe i druge pogodnosti, u našoj školi su nastava i gradivo složeniji od onog gradiva koje se traži u osnovnoj/srednjoj školi a u slučaju da se dogodi da se raspored nastavnih jedinica razlikuje tako da je nekom detetu potrebno dodatno objašnjenje za pismeni i slično, profesor će uvek detetu pomoći. Važno je samo da dete to pitanje postavi na samom početku časa kako bi profesor bio u mogućnositi da nađe pravo vreme za odgovor.

Kada su deca u pitanju, časovi u grupi su svakako prvi izbor. Časovi u grupi su deci zanimljiviji, dinamičniji, raznovrsniji i samim tim i stimulativniji. Posebno kada je u pitanju jezik koji je sredstvo komunikacije prirodnije je da dete ima interakciju i sa svojim vršnjacima a ne samo sa profesorom. Zato mi i ne radimo individualnu nastavu sa decom već samo grupnu. Izuzetno, može se održati poneki individualni čas kada je dete puno propustilo, naknadno se upisuje, želi da se pripremi za takmičenje i slično.

Uzmite primer srpskog jezika. Vaše dete govori srpski jezik, pa ipak, da bi postiglo uspeh u daljem školovanju, godinama uči gramatiku i jezičke veštine na časovima srpskog. Sistematsko i pravilno učenje je još važnije na jeziku koji detetu nije maternji. Osim toga, baš zato što je engleski jezik danas toliko dostupan, činiće veliku razliku to da li je vaše dete sistematski obrazovano za budućnost ili se samo dobro “snalazi“. Naravno, ako je vaše dete zainteresovano za YouTube, igrice, filmove, čitanje na engleskom, to svakako proširuje njegovo znanje i motivaciju za učenje engleskog jezika i to podržavamo!

Svi ovi ispiti se isključivo polažu u organizaciji ovlašćenih centara za polaganje tj. Britanskog saveta ili ovlašćenog ETS centra kada je u pitanju TOEFL. Škole jezika vrše pripremu za polaganje ovih ispita.

Ako vam je sertifikat brzo potreban, procedure za TOFEL i IELTS su znatno kraće ali se i njihovi rezultati priznaju samo 2 godine. CAMBRIDGE ispiti zahtevaju nešto dužu proceduru ali zato dobijate sertifikat koji važi neograničeno. Zato je naš savet da se svakako odlučite za ove ispite ako ne žurite i ako želite trajan sertifikat.

CEF – Common European Framework for Languages ili Zajednički evropski okvir za jezike je detaljni opis jezičkih nivoa koji se primenjuje u celoj Evropi, kako u privatnim školama tako i u formalnom obrazovanju. Ovaj način opisa nivoa jezika je razradio Savet Evrope. Oni olakšavaju mobilnost i prepoznatljivost vaših sertifikata. Naši kursevi i sertifikati su usklađeni sa ovim nivoima od 2001. godine.

Ne, oni se plaćaju posebno. Škola se ne bavi uvozom knjiga ali ima saradnju sa knjižarama koje to čine pa može da omogući đacima da kupe knjige u samoj školi na početku godine. Sve preciznije informacije o ovome ćete dobiti kod nas u školi, nakon utvrđivanja vašeg nivoa znanja.

Ne. Knjiga je pomoćno sredstvo i mi odabiramo najbolje udžbenike koji u tom trenutku postoje na tržištu. Međutim, naš posao je da te udžbenike uskladimo sa zahtevima odgovarajućeg evropskog nivoa i potrebama svake konkretne grupe.

Naravno, grupa se može promeniti u dogovoru sa profesorom. Profesor će to i sam savetovati čim se takva potreba ukaže. Nekada dete ili odrasli mogu da preskoče nivo a nekada je potrebno i ponoviti prethodni. U oba slučaja profesor će vam to detaljno obrazložiti.

Ako vam je znanje jezika potrebno za posao, za osnovno samostalno funkcionisanje će vam biti dovoljan nivo SREDNJI 2 (B1), a ako želite više od toga idealno bi bilo da savladate nivo VIŠI 1 (B2) a onda i položite ispit First Certificate in English (FCE); Cambridge ispit koji godišnje polaže više stotina hiljada ljudi u celom svetu i koji je ujedno i najpopularniji ispit za najraznovrsnije potrebe. Ako vam je znanje jezika potrebno za studiranje na engleskom jeziku, biće vam potreban nivo VIŠI 2 (C1) koji ćete verovatno morati i da dokažete polaganjem jednog od sledećh ispita: TOEFL, IELTS ili Certificate in Advanced English (CAE).

Radimo u skladu sa komunikativnim pristupom što znači da je cilj komunikativna kompetencija koja se ostvaruje kroz razvijanje svih jezičkih veština (govor, čitanje, pisanje, razumevanje govora). Koristimo udžbenike renomiranih stranih izdavača (Pearson, Oxford University Press, Cambridge University Press itd.). Naglašavamo da Oksford, Kembridž i slične metode ne postoje već s to samo izdavači udžbenika.

Osim u redovnim upisnim rokovima, polaznici mogu da se upišu u toku cele godine, pod uslovom da ima slobodnih mesta i da im nivo znanja omogućava priključivanje grupi.

S obzirom na to da ne postoji nikakva posebna zvanična institucija koja priznaje sertifikate, možemo da govorimo o dosadašnjem iskustvu. Naše sertifikate su do sada prihvatali razni fakulteti u zemlji (polaznici su ih podnosili kako bi bili oslobođeni polaganja ispita iz engleskog, kao uslov za upis postdiplomskih studija i slično) kao i mnogi poslodavci. Ono što ih čini prepoznatljivim i upotrebljivim je činjenica da naši nivoi prate evropske nivoe (CEF), kao i naše dugogodišnje iskustvo u radu. Za razne potrebe u inostranstvu svaka institucija ima svoja pravila a najčešće se traži neki od poznatih međunarodnih ispita.