Delimiter Image
REGISTRATION

Opšte informacije za upis

do
8
POLAZNIKA U GRUPI
UPIS ZA DECU

Upis za decu organizujemo krajem avgusta, a nastava počinje između 10. i 15. septembra.

Deca se upisuju na jednu školsku godinu (od  septembra do  juna sa pauzama za školske raspuste), a izuzetno se mogu upisati i u toku školske godine ako njihovo znanje to dozvoljava. Ako deca imaju predznanje a nisu pohađala kurseve u našoj školi, proverićemo njihovo znanje na osnovu testa/razgovora prilagođenog njihovom uzrastu.

Da biste upisali dete, potrebno je da potpišete ugovor i uplatite prvu ratu. Kurs za decu se plaća u 10 jednakih rata. Ukupna cena (za ukupni broj časova u celoj školskoj godini) podeljena je na jednake mesečne rate i ne odnosi se na broj časova u svakom pojedinačnom mesecu.

UPIS ZA ODRASLE POLAZNIKE

Upis za odrasle organizujemo početkom septembra/početkom februara/u toku godine.

Glavni upisni rokovi, kada počinje nastava za najveći broj grupa, su početak septembra i početak februara. Polaznici se mogu upisati i u toku godine na preostala slobodna mesta, a mogu se formirati i nove grupe u zavisnosti od interesovanja i slobodnih kapaciteta.

Da biste se upisali potrebno je da popunite ugovor i uplatite prvu ratu. Odrasli polaznici kurseve upisuju najčešće na 1 semestar i plaćaju 5 jednakih mesečnih rata. Ukupna cena (koja se odnosi na ukupni broj časova u semestru) je podeljena na jednake mesečne rate i ne odnosi se na broj časova u svakom pojedinačnom mesecu.

POPUSTI:

za 2. dete (ili člana porodice) 10%

za 2. jezik 10%

za 3. dete 20%

u slučaju odsustvovanja zbog bolesti – uz lekarsko opravdanje:

  • preko 2 nedelje (4 i više dolazaka) plaća se 50% od cene časova sa kojih se odsustvovalo
  • preko 1 (8 i više dolazaka) meseca plaća se 30% od cene časova sa kojih se odsustvovalo

PLAĆANJE:

RATE SE UPLAĆUJU OD 1. DO 10. U MESECU ZA TEKUĆI MESEC

MESEČNE RATE KURSA NISU VEZANE ZA BROJ ČASOVA U MESECU

ukupni godišnji iznos je podeljen na jednake mesečne rate

NAKNADNI UPIS: za upis u toku prve dve nedelje plaća se puna cena

nakon dve nedelje od početka nastave ukupna cena se umanjuje za broj propuštenih dolazaka

REKREATIVNA NASTAVA: u slučaju odlaska deteta na rekreativnu nastavu časovi se održavaju po uobičajenom rasporedu (ne otkazuju se i ne nadoknadjuju), osim u slučaju odsustva cele grupe i pod uslovom da postoje slobodni termini za nadoknadu.

ISPIS SA KURSA

U slučaju ispisa sa kursa polaznik plaća dospele obaveze (broj održanih časova) do trenutka podnošenja molbe za ispis i 15% od preostalog iznosa cene kursa.