Delimiter Image
ABOUT US

Zašto da se odlučite za
ANGLIAN?

Možemo da vam ponudimo:

širok izbor kurseva na svim nivoima, različitog intenziteta, za sve namene

usklađenost nivoa sa nivoima Saveta Evrope (CEF) od 2001. godine

visok nivo profesionalizma naših usluga

stručan tim

upotrebu najsavremenijih udžbenika vodećih stranih izdavača i pratećih audio/video materijala

rad u malim grupama (4-8 polaznika)

uzimanje u obzir posebnih potreba svakog pojedinačnog polaznika

centar za samostalno učenje – školska biblioteka iz koje možete pozajmljivati knjige/materijale

redovno praćenje napretka (i izveštaji za roditelje kada su deca u pitanju)

prijatan, adekvatno opremljen prostor