Delimiter Image
TRANSLATE

Svi polaznici naših kurseva imaju
popust od 10% na prevode.

Jedna od osnovnih delatnosti škole Anglian je i prevođenje. U okviru škole radi i kancelarija sudskog prevodioca.

Imamo dvadesetpetogodišnje iskustvo u prevođenju svih vrsta dokumenata sa engleskog i na engleski jezik. Takođe se bavimo i prevođenjem stručnih tekstova iz raznih oblasti.

Radimo lekture i korekture stručnih radova koje su neophodni pre objavljivanja u svetskim naučnim časopisima.

Tekstovi i dokumenta za prevod predaju se i preuzimaju u radno vreme kancelarije, radnim danom od 16 do 20 časova ili elektronskim putem. Obavezno nas kontaktirajte pre dolaska/slanja dokumenata da vidite da li smo u mogućnosti da prihvatimo prevod za rok koji je vama potreban.

OVERENI DOKUMENT
(krštenice, venčanice, diplome)
naplaćuje se po dokumentu: 1200 din.
OVERENI DOKUMENT
(spiskovi ispita, svedočanstva)
naplaćuje se po dokumentu: 1800 din.
OVERENI DOKUMENT/OPŠTI TEKST
(više strana)
naplaćuje se po strani: 1200 din.
STRUČNI TEKST
(sa engleskog na srpski)
naplaćuje se po strani: 1500 din.
STRUČNI TEKST
(sa srpskog na engleski)
naplaćuje se po strani: 1800 din.
LEKTURA RADA
naplaćuje se po strani, 30% cene prevoda.

1 strana = 1800 karaktera sa razmacima u tekstu prevoda.
Svi overeni dokumenti se štampaju u 2 primerka.