Delimiter Image
FAQ

Svi nivoi su usklađeni sa nivoima Saveta Evrope (CEF) koji su razvijeni da bi promovisali lakšu mobilnost prilikom putovanja, promene posla itd.

Naši nivoi su takodje uskladjeni i sa ovim nivoima od 2001. godine.

U praksi ovo znači da su svi nastavni programi i planovi napisani na osnovu opisa CEF nivoa (nezavisno od toga koji se udžbenik trenutno koristi u nastavi).

Pogledajte i tabelu za samoprocenu sa kratkim opisom svakog nivoa ».

NIVOI KURSEVA ZA DECU
Nivoi za decu podrazumevaju 1 školsku godinu.
ANGLIAN
NIVOI
Evropski
standard – CEF
Kembridž ispiti
(Cambridge English)

Predškolski

E.1
E.2

Početni

A1.1
A1.2
A1.3
A1
Starters
Movers

Srednji 1

A2.1
A2.2
A2
Flyers/KET

Srednji 2

B1.1
B1.2
B1
PET

Viši 1

B2.1
B2.2
B2
FCE

Viši 2

C1.1
C1.2
C1
CAE
NIVOI KURSEVA ZA ODRASLE
Nivoi za odrasle podrazumevaju 1 semestar.
ANGLIAN
NIVOI
Evropski
standard – CEF
Kembridž ispiti
(Cambridge English)
Početni 1 – A1.1
Početni 2 – A1.2
A1
Srednji 1.1 – A2.1
Srednji 1.2 – A2.2
A2
KET
Srednji 2.1 – B1.1
Srednji 2.2 – B1.2
B1
PET/BEC Preliminary
Viši 1.1 – B2.1
Viši 1.2 – B2.2
B2
FCE/ BEC Vantage
Viši 2.1 – C1.1
Viši 2.2 – C1.2
C1
CAE/ BEC Higher
Proficiency 1 – C2.1
Proficiency 2 – C2.2
C2
CPE