Delimiter Image
COURSES

Uradite naš
on-line test »
da se zagrejete! ?

DINAMIKA NASTAVE:
ENGLESKI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU
NIVOI: A2-B2

nedeljno:
2 X 75 min. ili 3 x 75 min.


trajanje:
12 x 75 min.; 6 ili 4 nedelje


ukupni fond:
20 časova od 45 min.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva koje imamo u nastavi za nezaposlene (finansirala Nacionalna služba za zapošljavanje) i kroz koju je prošlo više stotina nezaposlenih, a takođe i iskustva u organizovanju kurseva za zaposlene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, profesori škole Anglian su kreirali nove, savremene tečajeve engleskog jezika za sve one koji žele da osveže postojeća i steknu nova znanja iz engleskog jezika u oblasti poslovne komunikacije. Ovi kursevi su praktični, ne zahtevaju puno vremena i novca.

Šta to znači?

To znači da će vam ovi kursevi pomoći da se pripremite za sledeći posao tako što ćete: aktivirati svoje znanje, podsetiti se zaboravljenih reči, konstrukcija, funkcija i obogatiti ih novim, savremenim izrazima, pripremiti svoj CV i propratno pismo, simulirati odgovore na sva pitanja koja vam mogu biti postavljena na razgovoru za posao, opustiti se da slobodno i tečno pričate o sebi i svojim veštinama i iskustvima, a onda nastaviti da proširujete i obogaćujete svoje znanje kroz konverzaciju na najrazličitije teme koje se tiču posla i poslovnog konteksta. Takođe, imamo i kurseve koje kreiramo na osnovu vaših želja i potreba i u kojima su teme u potpunosti prilagođene konkretnim potrebama polaznika.

Šta tačno uključuje ovaj kurs?

Kurs Engleski za poslovnu komunikaciju se sastoji iz:

ulaznog testiranja za utvrđivanje nivoa znanja

kursa od 20 školskih časova

polaganja završnog ispita (pismenog i usmenog)

izdavanja sertifikata o pohađanom kursu

Engleski za poslovnu komunikaciju se odvija u tri osnovna kursa:

1

KURS

Predstavlja uvod u poslovnu komunikaciju i pored ostalog obuhvata: pisanje CV-ja, propratnog pisma, simulacije intervjua, pisanje pisama/e-mail-a, telefoniranje, itd. (Namenjen za polaznike na nivou Zajedničkog jezičkog okvira: A2-B1).

2

KURS

oslovna komunikacija na ovom kursu pored ostalog obuhvata: prezentacije, tumačenje grafikona i tabela, sastanke, pregovore, itd. (Nastavak kursa za polaznike na nivou A2-B1, nakon završenog Kursa 1).

3

KURS

Napredna poslovna komunikacija je namenjena polaznicima sa višim nivoom znanja (B1+) i predstavlja naprednu verziju materijala Kurseva 1 i 2.