Delimiter Image
ABOUT US

Šta su naši PRINCIPI?

Verujemo u učenje zasnovano na komunikativnom pristupu i humanističkom obrazovanju koje uzima u obzir celokupnu ličnost polaznika.

Cilj nam je da kroz upotrebu savremenih metoda i neprekidno usavršavanje naših profesora kod polaznika razvijemo komunikativnu kompetenciju i omogućimo sticanje praktičnog znanja i svih onih navika koje doprinose uspešnom snalaženju u okviru različitih kulturnih obrazaca.

Imajući u vidu da je učenje jezika proces koji nikada ne prestaje, cilj nam je da polaznike naučimo veštinama koje će im omogućiti da preuzmu odgovornost za svoj dalji napredak.