Delimiter Image
COURSES

Uradite naš
on-line test »
da se zagrejete! ?

Na kursevima poslovnog engleskog jezika podjednako uvežbavamo sve jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje, slušanje) i gramatiku, sa akcentom na komunikaciji, što je odlika svih naših kurseva. Međutim, sve teme su iz oblasti poslovnog okruženja. Naučićete sve što vam je potrebno o tome kako da pišete e-mejlove, održite prezentacije, prikažete tabele i grafikone, predstavite se na razgovoru za posao, vodite sastanak, pregovarate i još mnogo toga. U toku kursa radite 2 do 4 testa kojima se utvrđuje napredovanje, a na kraju polažete završni test koji testira sve jezičke veštine. Najvažnije nam je da nastavu prilagodimo vašim konkretnim potrebama i da se najviše posvetimo onim oblastima koje vam prave najveći problem. Prioritet nam je da vam pomognemo da aktivirate svoje znanje i da se osećate sigurno u svim situacijama u kojima koristite engleski jezik.

Koristimo užbenike za poslovni engleski jezik, materijal za Cambridge ispite iz poslovnog engleskog i još puno dodatnog materijala, u skladu sa potrebama. Školska biblioteka vam je na raspolaganju kao i saveti za dodatne on-line materijale.

Moguće je organizovati kurseve opšteg poslovnog jezika (koji se testira, na primer, na Cambrige ispitima) kao i specijalizovane kurseve za neku od specifičnih poslovnih oblasti.

DINAMIKA NASTAVE:
REDOVNI KURSEVI
NIVOI: A1-C1

nedeljno: 2 X 75 min.


1 semestar: 36 x 75 min.


ukupni fond:
60 časova od 45 min.

DINAMIKA NASTAVE:
INTENZIVNI KURSEVI
NIVOI: A1-C1

nedeljno 3 x 75 min. ili 5 x 90 min.


12 ili 8 nedelja


ukupni fond:
60 časova od 45 min.