Delimiter Image
CERTIFICATES

Izdaju se nakon završenog kursa i položenog ispita (pismenog i usmenog, koji testira sve jezičke veštine).

Napisani su dvojezično, na engleskom i srpskom i nose oznaku evropskog nivoa (CEF). Naši polaznici ih često koriste za zaposlenje, za upis na postdiplomske studije, specijalizacije ili umesto polaganja redovnog ispita iz engleskog jezika na fakultetu.

Ako vam je potreban sertifikat o trenutnom nivou znanja, možete polagati ispit i bez pohađanja kursa. U tom slučaju ćete raditi naš test za odgovarajući nivo koji uključuje sve jezičke veštine, kao što biste polagali i na završetku kursa. Testiranje traje oko 3 sata.

Javite nam se za detalje i zakazivanje.