Delimiter Image
COURSES

Predškolski uzrast
je idealno vreme za početak učenja stranog jezika.

DINAMIKA NASTAVE:
PREDŠKOLSKI 1 i 2
NIVOI: E.1 i E.2

2 x 45 min. nedeljno


u popodnevnim terminima


od septembra do juna 70 x 45 min.


ukupn fond: 70 časova od 45 min. u školskoj godini

Na osnovu našeg pedagoškog iskustva od dvadeset pet godina, smatramo da je dovoljno da deca počnu sa pohađanjem kurseva jednu ili dve godine pre polaska u školu.

Deca načešće dobijaju engleski kao školski predmet od prvog razreda osnovne škole, tako da će, ako pođu na engleski ranije, to biti jedan od predmeta u kojem će svakako od prvog dana škole biti u prednosti i to će značajno uticati na njihovo samopouzdanje, i pozitivan odnos prema ovom predmetu i školi uopšte.

Kao što smo rekli, polazak na kurs engleskog sa 5 ili 6 godina je i mala priprema za polazak u školu, na što nežniji način. Za razliku od vrtića, časovi za predškolce traju 45 minuta, grupe su male (6-8), a i očekivanja su nam veća – mada naši predškolci to ne znaju, oni nastavljaju da uče kroz igru. Izuzetno nam je važno da susret sa našom školom bude pozitivno iskustvo, odnosno da deca zavole učenje stranog jezika od početka. Nastojimo da okruženje, aktivnosti i pristup učinimo što bolje prilagođeni kognitivnim i motoričkim sposobnostima karakterističnim za razvojnu fazu dece predškolskog uzrasta.

U nastavi su zastupljene različite aktivnosti, pokret, muzika, gluma i naravno puno profesionalizma i strpljenja od strane profesora.

Koristimo originalne britanske materijale prilagođene ovom urastu (udžbenici, slikovnice, audio i video materijal, itd.), s tim što taj materijal dopunjavamo bogatim materijalima koje smo razvili tokom skoro tri decenije rada.

Trudimo se da deci približimo jezik na što prirodniji način kroz razne dodatne igre, dijaloge, mini dramske predstave, video materijale, pričanje priča, pravljenje raznih rukotvorina, obeležavanje najznačajnijih praznika.

Profesori jezika u našoj školi, osim što imaju odgovarajuće kvalifikacije i adekvatnu obuku, imaju puno entuzijazma i ljubavi za rad sa decom. Svoj rad prilagođavaju potrebama svakog deteta pojedinačno.

Na kraju školske godine organizujemo javne časove kojima prisustvuju roditelji kako bi videli šta smo naučili tokom godine.