Delimiter Image
ABOUT US

Radimo u skladu sa komunikativnim pristupom čiji je cilj razvijanje
komunikativne jezičke kompetencije.

Ovakav pristup je u skladu sa jezičkom politikom Saveta Evrope i nivoima koje je Savet Evrope definisao (CEF – Common European Framework for Languages ili Zajednički evropski okvir za jezike).

Savremeni pristup znači da se učenje jezika definiše kroz aktivnosti koje je polaznik u stanju da sprovede svojim znanjem jezika, odnosno kroz „mogu da“ formulacije („Can do“ statements).

Evo nekoliko ilustrativnih odlomaka iz opisa nivoa:

Nivo A1 definisan je na sledeći način: polaznik može da: „..razume i koristi poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje su namenjene zadovoljavanju vrlo konkretnih potreba… Može da se predstavi… Može da uđe u jednostavnu komunikaciju pod uslovom da druga osoba govori sporo i jasno i spremna je da pomogne.“

Nivo B2, polaznik može da: “ izloži jasne, detaljne opise u širokom dijapazonu tema koje su u vezi sa njegovim domenom interesovanja…Može da napiše sastav ili izveštaj…Može da iznese razloge za i protiv odredjene tačke gledišta…“

U praksi ovo znači da su na času podjednako zastupljene sve jezičke veštine (što se testira i u završnom testu) i da su stavljene u praktičan kontekst svakodnevnog privatnog i poslovnog okruženja. Koristimo savremene udžbenike britanskih izdavača prilagodjene našim konkretnim potrebama.

Profesori nastoje da dobro upoznaju polaznike, prate njihov napredak i pruže im adekvatnu pažnju i savete.