Delimiter Image
COURSES

Uradite naš
on-line test »
da se zagrejete! 🙂

Na kursevima opšteg engleskog jezika podjednako uvežbavamo sve jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje, slušanje) i gramatiku, sa akcentom na komunikaciji, što je odlika svih naših kurseva.

U toku kursa imate 2 do 4 testa kojima se utvrđuje napredovanje, a na kraju polažete završni test koji testira sve jezičke veštine. Najvažnije nam je da nastavu prilagodimo vašim konkretnim potrebama i da se najviše posvetimo onim oblastima koje vam prave najveći problem. Prioritet nam je da vam pomognemo da aktivirate svoje znanje i da se osećate sigurno u svim situacijama u kojima koristite engleski jezik.

Koristimo užbenike renomiranih izdavača i još puno dodatnog materijala, u skladu sa vašim potrebama. Školska biblioteka vam je na raspolaganju kao i saveti za dodatne on-line materijale.

DINAMIKA NASTAVE:
REDOVNI KURSEVI
NIVOI: A1-C1

nedeljno: 2 X 75 min.


1 semestar: 36 x 75 min.


ukupni fond:
60 časova od 45 min.

DINAMIKA NASTAVE:
INTENZIVNI KURSEVI
NIVOI: A1-C1

nedeljno 3 x 75 min. ili 5 x 90 min.


12 ili 8 nedelja


ukupni fond:
60 časova od 45 min.