Delimiter Image
COURSES

Uradite naš
on-line test »
da se zagrejete! ?

DINAMIKA NASTAVE:
KONVERZACIJSKI 1, 2 i 3
NIVOI: B1-C1

nedeljno: 2 X 75 min.


1 semestar: 36 x 75 min.


ukupni fond:
60 časova od 45 min.

Danas postoji veliko interesovanje za konverzacijske kurseve.

Imali ste časove engleskog tokom redovnog školovanja, pohađali kurseve više puta, a sada želite da aktivirate, obnovite i proširite znanje, ali ne biste da ponovo detaljno slušate gramatička objašnjenja. Zato smo osmislili kurseve konverzacijskog već od nivoa Srednji 2 (B1) pa do Višeg 2 (C1). Oni se od opštih kurseva razlikuju po tome što na njima razgovarate o raznim aktuelnim temama, aktivno vežbate da govorite u najrazličitijim svakodnevnim situacijama, a gramatiku učitie samo kada i koliko je neophodno za pravilan govor.

Materijali koji se koriste za podsticanje konverzacije su savremeni i specijalno odabrani u skladu sa sastavom grupe. Nekada je to užbenik koji je pisan za časove konverzacije a ponekad je to kompilacija aktuelnih materijala.

Svaki čas predstavlja zaokruženu celinu, domaći dobijate samo po želji, tako da to olakšava praćenje kursa onim polaznicima koji često putuju i koji nemaju vremena da uče između časova.

Ako želite da radite više, imamo za vas školsku biblioteku i puno saveta za on-line izvore.

Ovi kursevi su se pokazali kao vrlo korisni i naši polaznici često upisuju više semestara tokom nekoliko godina ili se posle pauze vraćaju ovim kursevima.

Ovaj kurs ne podrazumeva završni ispit, tako da polaznici po završetku dobijaju potvrde o pohađanju.