Delimiter Image
EXAMS

Ispiti Univerziteta u Kembridžu
(University of Cambridge – Cambridge Assessment English) spadaju u najpoznatije svetske ispite iz engleskog jezika. Datiraju još od 1913. godine, od kada im popularnost neprekidno raste s obzirom na to da se izuzetno vodi računa o tome da budu moderni i primenljivi u savremenom životu.

Ovi ispiti se polažu u Britanskom savetu a termini za polaganje su nekoliko puta godišnje. Vrlo iscrpno testiraju sve jezičke veštine, a isti ispiti se polažu u celom svetu u isto vreme i imaju istu težinu nezavisno od grada/države u kojoj polažete. Sertifikati imaju neograničeno trajanje. Kao i za ostale ispite, veoma je važno da se dobro upoznate sa formatom ispita kako biste vreme na ispitu što efikasnije upotrebili. Zato ćete na našim kursevima steći i jezičko znanje i detaljno poznavanje formata ispita, a sve to će vam pomoći da na ispitu budete sigurni u sebe i efikasni.

Postoji više vrsta ovih ispita:

Ispiti iz opšteg engleskog KET, PET, FCE, CAE, CPE 

Ispiti za decu – YOUNG LEARNERS 

Ispiti iz poslovnog engleskog BEC 1, BEC 2, BEC 3 

Ispiti za profesore engleskog jezika

Najtraženiji ispiti su:
FCE – First Certificate in English
(nivo Viši 1 – CEF nivo B2).
To je nivo znanja koji omogućava potpunu samostalnost u upotrebi jezika i njegovom daljem učenju. Ovo je istovremeno nivo koji se najčešće traži za zaposlenje, pa će biti vrlo korisno da postoji i u budućoj poslovnoj biografiji. Ovo je i najčešće polagani ispit u svetu (oko 100.000 ljudi ga polaže u jednom roku).
CAE – Certificate in Advanced English
(nivo Viši 2 – CEF nivo C1).
Traži se najviše za studiranje u inostranstvu (studije, seminari, dodatne obuke), za dobijanje iseljeničke vize za neke zemlje, za obavljanje nekih poslova koji zahtevaju visok nivo znanja stranog jezika.
CPE – Certificate of Proficiency in English (CEF nivo C2).
Ovaj nivo se smatra nivoom znanja govornika kome je to maternji jezik. Mnogi polaznici sa ovom diplomom kasnije i predaju engleski jezik.

Imamo mogućnost organizovanja priprema za sve ispite, ovde navodimo dinamiku pripreme za najtraženije ispite.

U okviru ove pripreme organizujemo i probne ispite – najčešće vikendom, kada polaznici imaju prilike da urade ceo test odjednom (s obzirom na to da ovi ispiti traju više sati, duže od trajanja časa) i da im na osnovu tih rezultata profesor da dalje preporuke za rad.

Pripreme za ove ispite (FCE, CAE, CPE) su i deo redovnog programa koji pohađaju deca koja kod nas uče engleski od ranog uzrasta što znači da će pohađajući redovan niz kurseva doći do priprema za ispite kada dođu na odgovarajaući uzrast.

DINAMIKA NASTAVE:
PRIPREME ZA ISPITE FCE, CAE, CPE
NIVOI: B2-C1

2 x 75 min. nedeljno ili 2 x 90 min. nedeljno


od septembra do juna, u večernjim terminima i po smenama


ukupno:
120 časova godišnje (2 semestra)