Delimiter Image
EXAMS

Pripreme za
međunarodne ispite
su jedna od naših najznačajnijih oblasti od početka rada škole Anglian.

Kod nas možete pohađati pripreme za polaganje međunarodnih ispita u grupi ili individualno, a takođe možete dobiti i sve druge savete u vezi sa ovim ispitima – našu procenu posle preliminarnog testiranja, brošure, kontakt telefone, savete. U našoj biblioteci ćete naći puno dodatnog materijala. Ako polažete ove ispite zbog odlaska u inostranstvo, na raspolaganju su vam i usluge sudskog tumača.